Search

Aug 31
7:00 PM
Riverside 13     27 Hiawatha
600 Red Hawk Dr., Hiawatha, KS, 66434
Sep 7
7:00 PM
Hiawatha 14     38 Nemaha Central
214 North 11th Street, Seneca, KS, 66538
Sep 14
7:00 PM
Jeff West 0     0 Hiawatha
Hiawatha High School, 600 Red Hawk Dr, Hiawatha, KS, 66434
Sep 21
7:00 PM
Holton 0     0 Hiawatha
Hiawatha High School, 600 Red Hawk Dr., Hiawatha, KS, 66434
Sep 28
7:00 PM
Sabetha 0     0 Hiawatha
Hiawatha High School, 600 Red Hawk Dr., Hiawatha, KS, 66434
Oct 5
7:00 PM
Hiawatha 0     0 Wamego
Wamego High School, 801 Lincoln Ave, Wamego, KS, 66547
Oct 12
7:00 PM
Royal Valley 0     0 Hiawatha
Hiawatha High School, 600 Red Hawk Dr., Hiawatha, KS, 66434
Oct 19
7:00 PM
Hiawatha 0     0 Marysville
Marysville High School, 1011 Walnut St., Marysville, KS, 66508